Reference o aplikacích v České republice


Obsah


  Linka ELKO-SEHO-1
Dodavatel: ČEVOR spol. s r.o.
Zákazník: ELKO EP s.r.o. Holešov

     Linka ELKO-SEHO-1 slouží k řízení dopravníků deseti montážních pracovišť pro osazování desek plošných spojů, pájení osazených desek a jejich zpětný transport na výchozí montážní pracoviště. Na lince jsou vyráběny modulové elektronické přístroje pro domovní a průmyslové instalace.

     Vzhledem k poměrně velkým rozměrům linky, celková délka linky je asi 18 m dlouhá, velkému počtu vstupů a výstupů PLC nutných pro řízení linky, byly při konstrukci řídicí části linky byly použity AS-I komponenty. Řešení s použitím AS-Interface modulů několikanásobně snížilo délky propojovacích vodičů a pracnost vytvoření propojení mezi jednotlivými akčními členy na pracovištích a řídicím PLC. V zařízení byly použity moduly bez pomocného napájecího zdroje 24V. Ventily firmy SMC a snímače jsou napájeny přímo ze sběrnice AS-Interface - žlutého kabelu.

     Byly použity standardní AS-I slave moduly firmy Siemens řady K45, dvakrát jeden binární vstup a jeden binární výstup, typ 3RK1400 0GQ20-0AA3 a s čtyřmi binárními vstupy, typ 3RK1200 0CQ20-0AA3.

     Montážní linka se skládá:

  1. Řídicí systém linky obsahuje řídicí PLC linky a nadřízené PC pro komunikaci s firemním informačním systémem MES (obsahuje databáze výrobků, nastavovací parametry linky pro jednotlivé výrobky).
  2. Vstupní dopravník, pájecí vlna SEHO, výstupní dopravník, manipulátor přesunu desky, vratný dopravník slouží pro automatické řízení průchodu DPS pájecí vlnou a zpětný přesun na výchozí pracoviště.
  3. Pracoviště operátora - obsluha linky, monitorování běhu linky.


Fotografie

AS-I moduly řízení zpětného dopravníku
AS-I moduly řízení zpětného dopravníku a manipulátoru přesunu desky
S2-N
Montážní linka
Zpětný dopravník a manipulátor přesunu desky
Zpětný dopravník a manipulátor přesunu desky

Zpět


  Tester TNR-FT
Dodavatel: ČEVOR spol. s r.o.
Zákazník: Siemens nízkonapěťová spínací technika spol. s r. o. Trutnov

     Zařízení slouží k testování funkčnosti hotových nadproudových relé řady 3RB20/21 velikostních skupin a provedení S00, S0, S2-N, S2-T, S3-N, S3-T.
     Při konstrukci řídicí části testeru byly použity AS-Interface komponenty firmy Siemens. Výměnné kontaktovaní moduly pro jednotlivé velikostní skupiny jsou propojeny se základním stojanem testeru pomocí AS-I sběrnice. Důvodem pro použití AS-Interface modulů bylo minimalizace počtu propojovacích vodičů mezi základním stojanem testeru s řídicím PLC a výměnným kontaktovacím modulem. V zařízení byly použity moduly bez pomocného napájecího zdroje 24 V. Ventily firmy SMC a snímače jsou napájeny ze standardního komunikačního kabelu AS-I sběrnice. Montaz
     Byly použity AS-I moduly Siemens řady K45. Konkrétně standardní slavy moduly s 4 binárními vstupy, typ 3RK1200 0CQ20-0AA3, a standardní slavy 2x 1 binární vstup a 1 binární výstup, 3RK1400 0GQ20-0AA3.

     Testovací pracoviště se skládá z těchto částí:

  1. Řídicí a měřicí stojan - hlavní část testeru master tvoří základnu pro výměnné kontaktovaní moduly, obsahuje vyhodnocovací průmyslové PC firmy ADVANTECH a všechny měřicí přístroje. Součástí je PLC, konkrétně z řady SIMATIC S7-200 s modulem AS-I master. Zdroj třífázového zkušebního konstantního proudu AC DS3000 je od firmy Spitzenberger a je ovládán pomocí sběrnice GP-IB.
  2. Kontaktovací moduly (6 kusů) - slouží pro zakládání měřených výrobků příslušné velikostní skupiny a provedení.
  3. Pracoviště operátora - obsluha testeru a zakládání měřeného výrobku.
     Komunikace mezi měřicím systémem, který tvoří průmyslové PC a řídicím automatem zakládaní PLC, je tvořena sériovým komunikačním protokolem pomocí portu RS-232.
     Hlavní část řídicího programu testeru je vytvořena v prostředí Microsoft Visual BASIC .NET, základní program dále využívá knihovní funkce ovladačů měřicích přístrojů, které jsou psané v jazycích C++ a LabWindows.


Fotografie

Výměnné kontaktovací moduly
Sada výměnných kontaktovacích modulů
S2-N
Kontaktovací modul pro testování nadproudových relé S2-N
Kontaktovací modul pro testování nadproudových relé S2-T
S2-T zezadu
Zadní pohled na kontaktovací modul pro S2-T
Detailní záběry na testovací pracoviště

Zpět


WEBmaster@as-interface.cz