Přihláška

do zájmového sdružení právnických osob

AS-interface Česká republika

registrovaného 9. února 2004 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje


Sídlo: Korespondenční
adresa:
FEKT, VUT v Brně
Údolní 244/53
602 00 Brno
UAMT, FEKT, VUT v Brně
Kolejní 4
612 00 Brno

Telefon:
Fax:
Web:
E-mail:
IČO:
541 143 642
541 141 123
http://www.as-interface.cz
info@as-interface.cz
71204539Organizace
(sídlo):
IČO:
DIČ:

se přihlašuje do sdružení AS-interface Česká republika (dále jen sdružení)
ve smyslu stanov sdružení a bude ve sdružení zastoupená panem/paní:


Jméno a přijmení:
Datum narození:
Korespondenční
adresa:
Tel./Fax.:
Web:
E-mail:
uhradí členský příspěvek pro rok 2006 ve výši:Členské poplatky pro rok 2008 jsou následující:
Aktivní člen typu A
Aktivní člen typu B
Pasivní člen
58 175,- Kč
116 350,- Kč
8 320,- Kč
1 790 €
3 580 €
256 €

Neváhejte nás kontaktovat v případě dotazů (info@as-interface.cz).