Soutěž AS-Interface na střední škole

Sdružení AS-interface Česká republika vyhlašuje 5. ročník soutěže v popularizaci a šíření informací a laboratorních aplikací s průmyslovou sběrnicí AS-Interface. Zúčastněné střední školy v elektrotechnických, strojních a příbuzných oborech získají v této soutěži zdarma vybavení pro laboratorní výuku. Studenti, kteří vypracují soutěžní projekty aplikací pomocí tohoto vybavení, mohou vyhrát peněžitou odměnu do výše 10 tis. Kč.

Vyhlášení soutěže
26. 11. 2012
Podání návrhu projektu a přihlášky
do 28. 2. 2013
Podpora projektů
od února 2013
Ukončení soutěže
29. 11. 2013
Slavnostní vyhlášení, předání cen
prosinec 2013


  Výsledky

  Nabídka

Na základě přihlášky s uvedením požadovaných informací zúčastněné školy získají od sdružení AS-interface Česká republika:

Písemnou formu nabídky naleznete zde (formát PDF, 700 kB).

  Podmínky soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit střední školy a odborná učiliště, které poskytují středoškolské vzdělání (maturitní zkouška), pokud ve svých studijních plánech vyučují průmyslové řídicí systémy (PLC, vestavěné (embedded) mikropočítačové systémy nebo řídicí PC). Do přihlášky musí uvést, jaké PLC a další řídicí systémy mají v laboratořích, případně, které tyto systémy vyučují. Dále musí uvést svoji představu rozvoje laboratoře, zejména představu laboratorních modelů, které realizují nebo hodlají realizovat pro laboratorní výuku. Další podmínkou je, že projekty budou vypracovány (nejlépe dvoučlenným) týmem studentů školy, která podává přihlášku do soutěže.

         Podrobné podmínky o soutěži jsou uvedeny zde (formát PDF, 750 kB).
         Šablonu pro psaní dokumentace je možné stáhnout zde (formát MS Word, verze 97 a vyšší) nebo v podobě formátu PDF zde.

  Školení

Pro odborné učitele středních odborných učilišť a středních škol nabízíme bezplatné školení o technologii AS-Interface dne 18. 12. 2012.

Škola
(sídlo):
IČO:
DIČ:
Jméno a přijmení 
učitele:
Korespondenční 
adresa:
Tel./Fax.:
Web:
E-mail:
Náplň výuky
předmětu
automatizace,
programování PLC:

  Přihláška do soutěže

          Přihlášku do soutěže jsme připravili v elektronické podobě. Přihlášku si můžete stáhnout zde (formát MS Excel, verze 97 a vyšší).
          Vzor přihlášky ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

          Vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mailovou adresu: soutez@as-interface.cz.

WEBmaster@as-interface.cz