Soutěž AS-Interface na střední škole

        Sdružení AS-interface Česká republika připravilo 3. ročník soutěže v popularizaci a šíření informací a laboratorních aplikací s průmyslovou sběrnicí AS-Interface. Zúčastněné střední školy v elektrotechnických, strojních a příbuzných oborech získaly v této soutěži zdarma vybavení pro laboratorní výuku. Studenti, kteří vypracovali vyhráli soutěž pomocí tohoto vybavení, vyhráli peněžitou odměnu ve výši 10 tis. Kč.


  Termíny

Vyhlášení soutěže
1. 9. 2008
Ukončení soutěže a odevzání projektů
do 31. 3. 2009
Slavnostní vyhlášení, předání cen
20. 5. 2009

  Slavnostní vyhlášení výsledků

        Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo dne 20. května 2009 od 10 hodin na akademické půdě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Kolejní 4. Vyhlášení se zúčastnilo vedení sdružení v čele s místopředsedou panem Ing. Petrem Bočkem. Za  Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně se vyhlášení zúčastnil prof. Ing. František Zezulka, CSc.

        V úvodu vyhlášení bylo účastníkům soutěže a hostům ve stručnosti představeno zájmové sdružení  AS-interface Česká republika. Ve stručnosti byly představeny s fotodokumentací řešené projekty jednotlivých soutěžních týmů (viz fotogalerie). Hodnotící komise sdružení určilo pořadí soutěžních prací v tomto pořadí:

Pořadí Název projektu Řešitelé Škola
1. místo Ovládání stropních oken Jakub Skalický, Jan Pražák Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
2. místo Dopravníková linka Jakub Kladiva, Adam Neumann, Radim Kateřiňák SŠE Frenštát pod Radhoštěm

        Každý student získal věcné ceny od AS-International Association, ifm electronic, s. r.o., Siemens, s.r.o., rektorátu Vysokého učení technického v Brně a Ústavu automatizace a měření Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

  Podpora projektů

        Představenstvo sdružení rozhodlo, že podle předložených přihlášek do soutěže AS-Interface na střední škole podpoří následující soutěžní projekty::


Název projektu Tým studentů Pověřený učitel Škola
Dopravníková linka
Kladiva, Neumann, Kateřiňák Vítězslav Kubačák
SŠE Frenštát pod Radhoštěm
Řízení a monitorování funkcí akvária Baštecký, Filip Pavel Stejskal
VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Ovládání stropních oken Skalický, Pražák Jindřich Král
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Montážní manipulátor s technologií RFID Jadrný, Kovář, Matoušek Pavel Hrnčíř
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Liberec

 

WEBmaster@as-interface.cz