Soutěž AS-Interface na střední škole

        Sdružení AS-interface Česká republika připravilo 1. ročník soutěže v popularizaci a šíření informací a laboratorních aplikací s průmyslovou sběrnicí AS-Interface. Zúčastněné střední školy v elektrotechnických, strojních a příbuzných oborech získaly v této soutěži zdarma vybavení pro laboratorní výuku. Studenti, kteří vypracovali vyhráli soutěž pomocí tohoto vybavení, vyhráli peněžitou odměnu ve výši 10 tis. Kč.


  Termíny

Vyhlášení soutěže
1. 9. 2006
Ukončení soutěže a odevzání projektů
do 30. 4. 2007
Slavnostní vyhlášení, předání cen
14. 5. 2007

  Slavnostní vyhlášení výsledků

        Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo dne 14. května 2007 od 10 hodin v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1. Vyhlášení se zúčastnilo celé představenstvo sdružení v čele s předsedkyní paní Ing. Kamilou Maškovou a místopředsedou Ing. Petrem Bočkem. Za Vysoké učení technického v Brně se vyhlášení zúčastnil doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.

        V úvodu vyhlášení bylo účastníkům soutěže a hostům ve stručnosti představeno zájmové sdružení  AS-interface Česká republika. Byly představeny aktivity v podpoře vzdělávání v ČR aktivními členy sdružení - ifm electronic, s. r.o. a Siemens, s.r.o. Ve stručnosti byly představeny s fotodokumentací řešené projekty jednotlivých soutěžních týmů (viz fotogalerie). Hodnotící komise sdružení určilo pořadí soutěžních prací v tomto pořadí:

Pořadí Název projektu Řešitelé Škola
1. místo Ovládání a řízení elektropneumatického manipulátoru Jiří Plánka, Karel Stibůrek VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí
2. místo Dvouruční lis s využitím sběrnice AS-Interface Petr Čapek, Jan Lásko SOŠ a SOU Lanškroun
3. místo Model výtahu Jiří Král, Lukáš Zedník Střední elektrotechnická škola Frenštát pod R.
4. - 5. místo Řízení modelu pneumatické linky Libor Bukata, Radek Vanc VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Monitorování a vyhodnocení stavu požárních klapek Miroslav Maksa VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí

        Zvláštní ocenění získali studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov za své projekty:

Název projektu Autoři
Skleník 1 Aleš Czudek, Lukáš Tacina
Mostový jeřáb Dávid Muzika, Vojtěch Erben
Osobní výtah Stanislav Goryl, Pavel Martaus
Zdymadlo Filip Kroliczek, Pavel Muras
Pořadač Martin Borák, Jakub Šamaj
Automatizovaný skleník Robin Bojko, Tomáš Lipka, Marek Smolon

        Každý student získal věcné ceny od AS-International Association, ifm electronic, s. r.o., Siemens, s.r.o., rektorátu Vysokého učení technického v Brně a Ústavu automatizace a měření Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

  Podpora projektů

        Představenstvo sdružení dne 1. listopadu rozhodlo, že podle předložených přihlášek do soutěže AS-Interface na střední škole podpoří materiálově následující soutěžní projekty:

Název projektu Tým studentů Pověřený učitel Škola
Výtah Král, Zedník Václav Majkus Střední elektrotechnická škola Frenštát pod Radhoštěm
Skleník 1 Czudek, Tacina Václav Sedlák Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov
Konzolový jeřáb Muzika, Erben Václav Sedlák Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov
Řízení modelu pneumatické linky Bukata, Lorenc, Vanc Luděk Kohout VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Řízení modelu kolejiště Mrtka, Semrád Luděk Kohout VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora
Bezpečné dvouruční ovládání lisu s použitím AS-Interface Safety at Work Čapek, Lásko Jindřich Král Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Ovládání a řízení elektropneumatických systémů Plánka, Stibůrek Jan Fuka VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí

 

  Školení učitelů

Dne 14. června proběhlo školení doborných učitelů středních technických škol. Průběh školení je zachycen na následující stránce.

WEBmaster@as-interface.cz