Přihláška

na seminář

Nové produkty podle AS-Interface V3.0Termín: 28. března 2012
 
Místo: UAMT, FEKT, VUT v Brně
Kolejní 4
612 00 Brno

Telefon:
Fax:
Web:
E-mail:
IČO:
541 143 642, 541 141 304 
541 141 123
http://www.as-interface.cz
info@as-interface.cz
71204539Organizace
(sídlo):
IČO:
DIČ:
Jméno a přijmení:
Korespondenční
adresa:
Tel./Fax.:
Web:
E-mail:

      Po potvrzení přihlášky bude vystavena a zaslána faktura na uhrazení příspěvku na seminář ve výši 750,- Kč na osobu.

      Pokud se z firmy přihlásí více osob, bude zajištěna sleva.