Seminář Produkty AS-I členů sdružení

Školení AS-Interface pro odborné učitele středních škol

      Dne 14. června 2006 jsme uspořádali na akademické půdě v novém integrovaném objektu Vysokého učení technického v Brně, Fakulta elektrotechnicky a kominikačních technologií, seminář na téma Produkty AS-I členů sdružení. Semináře se zúčastnilo 8 odborníků z oblasti průmyslové automatizace ze čtyř společností a školení pro odborné učitele středních technických škol pro připravovanou soutěž. Na školení se přihlásilo celkem 18 zástupců z 14 středních škol.
      .

      V první přednášce jsme publiku představili průmyslovou sběrnici AS-Interface. Ukázali jsme historický vývoj AS-I od původní myšlenky v roce 1990 až po současnou verzi specifikace 3.0. Seznámili jsme účastníky s principy propojení komponent AS-I sítí na fyzické úrovni. Popsali jsme typy možné topologie realizace AS-I sítě. Účastnící si dozvěděli, jakým způsobem je dosaženo, že komunikaci mezi masterem a jednotlivými slavy je možná pomocí nestíněného dvojžílového vodiče, pomocí kterého je zajištěno i napájení jednotlivých komponent připojených k síti. Na logické úrovni komunikace jsme vysvětlili pojem Profil AS-I zařízení typu slave, který definuje konfiguraci vstupů a výstupů daného slavu, dále chování, ovládání a způsobu výměny dat po AS-I síti. Odborná veřejnost se také dozvěděla o vícestupňové detekci chyb v komunikaci, a o možnostech následného snadného a rychlého nalezení místa poruchy tak, aby se minimalizovaly ztráty vzniklé odstavením řízené technologie. Protože původně byla síť AS-Interface navržena pro binární akční členy a senzory, časem se ukázala potřeba přenášet i analogové hodnoty. Uvedli jsme tak speciální definované profily slavů a také způsob přenosu analogové hodnoty. Představili jsme architekturu nového AS-I čipu podle specifikace V3.0. Na závěr jsme shrnuli výhody průmyslové AS-Interface a dosažení úspor oproti klasickému propojení PLC a senzorů a akčních členů.
      Druhá přednáška stručně pojednávala o rozšíření původní specifikace AS-Interface o bezpečnostní prvky - Safety at Work. Popsali jsme celou filozofii řešení technologie AS-Interface Safety at Work. Představili jsme koncepci zajištění bezpečného provozu technolie pomocí Safety at Work komponentů AS-Interface sítě. Představili jsme speciální zařízení Safety monitor, popsali jeho funkci a možnosti parametrizovat jeho chování pomocí speciálního softwaru ASIMon. Účastníci semináře se dozvěděli, jak je principiálně zajištěno, že slave může být označen za bezpečností a může splňovat bezpečnostní třídu 4 podle normy EN 954-1 a úrovně SIL3 podle IEC 61508.
      V třetí přednášce zástupce firmy ifm electronic, spol s r.o. představil řadu výrobků pro technologii AS-Interface. Uvedl řadu řidicích stanic typu master s rozšířením na propojení sítě AS-Interface na vyšší typy průmyslových sítí, např. PROFIBUS, DeviceNet, CANOpen, Ethernet. Dále uvedl jako novinku letošního roku kompaktní moduly s univerzální možností připojení na profilový žlutý kabel v procesní technologii. Detailnější informace naleznete na webových stránkách a v prezentaci.
      Ve čtvrté přednášce zástupce firmy Siemens, s.r.o. představil řadu výrobků pro technologii AS-Interface s návazností na PLC řady SIMATIC a příslušné moduly pro signalizaci, manuální ovládání, spouštěče motorů a oblast Safety at Work. Detailnější informace naleznete na webových stránkách a v prezentaci.
      Poslední část školení byla věnována náplni a pravidlům připravované soutěže studentů na středních technických školách. Podrobnější informace jsou uvedeny zde.

      Program semináře a školení včetně prezentací:

  9:00 - 9:40 Seznámení s technologií průmyslové sběrnice AS-Interface
Charakteristika AS-I, Instalace, Topologie, Přenosové vlastnosti, Princip komunikace, Diagnostika, Přenos analogových hodnot
Ing. Petr Fiedler, Ph.D. –  prezentace (formát PDF, 2 MB).
  9:40 - 10:15 AS-Interface a Safety at Work
Připojení Safety slavu, princip komunikace, Safety monitor
Ing. Petr Fiedler, Ph.D. –  prezentace (formát PDF, 1,0 MB).
  10:15 - 11:00 Představení výrobků firmy ifm electronic, spol s r.o.
Ing. Radek Řeháček –  prezentace (formát PDF, 1,2 MB).
  11:15 - 12:00 Představení výrobků firmy Siemens, s. r. o.
Ing. Petr Boček –  prezentace (formát PDF, 2 MB).
  12:15 - 12:45 Informace o připravené soutěži
Ing. Radek Štohl, Ph.D., Bc. Jakub Horna, Ing. Petr Boček.Galerie fotografií

Prednasejici
Prednasejici Prednasejici
Účastníci
Účastníci

 

Demonstrační panel

Elektromechanický xylofon
Elektromechanický xylofon


WEBmaster@as-interface.cz