Hodnocení účasti na veletrhu MSV 2005

      Ve dnech od 3. do 7. října 2005 se v brněnské veletržním areálu uskutečnil 47. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Sdružení AS-interface Česká republika se prezentovalo samostatným stánkem v pavilonu C na druhé galerii. Na stánku byly vystaveny panely s ukázkami výrobků firmy ifm electronic.

      Firma Siemens s.r.o. poskytla malý funkční model reprezentující AS-i technologii.

      Firma ifm electronic s.r.o. poskytla netypický funkční model reprezentující AS-i technologii a model reálné aplikace AS-i v nové oblasti - výtah.

      Vysoké učení technické v Brně se prezentovalo elektromechanickým modelem xylofon, který byl vybaven AS-i masterem firmy Siemens, ovládacím tlačítkem na AS-i sběrnici firmy SICK a digitálními výstupy, napájecím zdrojemmonitorem stavu sběrnice AS-Interface firmy ifm electronics. Celý systém byl řízen a ovládán PLC S7-200 se zobrazovacím terminálem DT200 firmy Siemens.

      Na Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně byl pro stánek vytvořen nový exponát - model soustruhu, který byl vybaven PLC s masterem AS-I, AS-I zdrojem, ovládacím tlačítkem, STOP tlačítkem a Safety monitorem firmy ifm electronic, Safety modulem a optickou závorou firmy SICK, spouštěči stejnosměrných motorů a světelným semaforem firmy Siemens.

Návštěvnost

      Návštěvnost stánku byla obdobná jako na veletrhu AMPER 2005. Statisticky lze uvést, že stánek navštívilo více než 120 zástupců firem a organizací s širokou oblastí působnosti. Od potencionálních výrobců komponent průmyslové automatizace, přes zákazníky, kteří mohou do svých provozů nasadit výrobky s rozhraním AS-Interface, projektanty automatizačních celků, zástupce středních a vysokých škol. Během veletrhu se návštěvníci zajímali o podmínky vstupu do Sdružení. Ve srovnání s minulým rokem jsme zaznamenali 100% nárůst zájmu o technologii AS-Interface.Galerie fotografií

Stánek Sdružení v pavilonu C na 2. galerii

Stanek
Stanek Stanek

 

Demonstrační panely firmy ifm electronic

ifm electronic

 

Funkční demonstrační exponáty členů Sdružení

Demonstrační panel firmy Siemens

SIEMENS

Demonstrační panely firmy ifm electronic

Exponát Pivostroj

Exponát Výtah

Pivostroj - ifm electronic Vytah - ifm electronic

Exponát Elektromechanický xylofon

Model soustruhu s prvky Safety at Work

Xylofon - VUT Model soustruhu - VUT


WEBmaster@as-interface.cz