Informace od AS-International Association


     

Celosvětové sdružení

AS-International Association

THINK GLOBAL, ACT LOCAL  –   "Myslet globálně, konat lokálně"


  Veletrh SPS IPC Drives 2005
30. 5. 2005 - AS-International Association nabízí spoluvystavovat na SPS IPC Drives 2005 v Norimberku ve dnech 23. - 25. 11. 2005. Podrobnosti naleznete zde (německy) a zde (anglicky). Dokumenty jsou vytvořeny ve formátu PDF (každý 1,6 MB).


   Webové stránky AS-International Association www.as-interface.netWEBmaster@as-interface.cz