Hodnocení účasti na veletrhu AMPER 2006

      Ve dnech od 4. do 7. dubna 2006 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 14. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2006. Sdružení AS-interface Česká republika (dále jen Sdružení) se prezentovalo samostatných stánkem v  hale 3, sekci A. Na stánku byly prezentovány panely s ukázkami výrobků aktivních členů sdružení - ifm electronic a SIEMENS.

      Firma ifm electronic s.r.o. poskytla malý funkční model nápojový automat reprezentující AS-i technologii.

      Vysoké učení technické v Brně se prezentovalo elektromechanickým modelem xylofon, který byl vybaven AS-i masterem firmy Siemens, ovládacím tlačítkem na AS-i sběrnici a digitálními výstupy, napájecím zdrojemmonitorem stavu sběrnice AS-Interface firmy ifm electronics. Celý systém byl řízen a ovládán PLC S7-200 se zobrazovacím terminálem DT200 firmy Siemens.

      Vysoké učení technické v Brně poskytlo i druhý funkční exponát pro veletrh - model soustruhu s prvky Safety at Work, který byl vybaven PLC s masterem AS-I, AS-I zdrojem, ovládacím tlačítkem, STOP tlačítkem a Safety monitorem firmy ifm electronic, spouštěči stejnosměrných motorů a světelným semaforem firmy Siemens, Safety modulem a optickou závorou.

Návštěvnost

      Náš stánek navštívilo více než 250 zástupců firem a organizací s širokou oblastí působnosti. Od potencionálních výrobců komponent průmyslové automatizace, přes zákazníky, kteří mohou do svých provozů nasadit výrobky s rozhraním AS-Interface, projektanty automatizačních celků, zástupce středních a vysokých škol, až po odborný tisk. Během výstavy projevilo zájem několik institucí vstoupit do Sdružení. Ve srovnání s minulým rokem jsme zaznamenali 100% nárůst zájmu o technologii AS-Interface.Fotografie

Stánek Sdružení v hale 3

Stanek
Stanek1

Exponát - Soustruh s prvky Safety at Work

Exponát - Xylofon

Soustruh Xylofon

Exponát - Nápojový automat

Panakovac

Demonstrační panely firmy ifm electronic

ifm electronic

Demonstrační panel firmy Siemens

SIEMENS


WEBmaster@as-interface.cz