Hodnocení účasti na veletrhu AMPER 2005

      Ve dnech od 5. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2005. Sdružení AS-interface Česká republika (dále jen Sdružení) se prezentovalo samostatných stánkem v  hale 3, sekci A. Na stánku byly prezentovány panely s ukázkami výrobků aktivních členů sdružení - SICK, ifm electronic, SIEMENS. Každá z firem zajistila svého zástupce.

      Firma ifm electronic s.r.o. poskytla malý funkční model reprezentující AS-i technologii.

      Vysoké učení technické v Brně se prezentovalo elektromechanickým modelem xylofon, který byl vybaven AS-i masterem firmy Siemens, ovládacím tlačítkem na AS-i sběrnici firmy SICK a digitálními výstupy, napájecím zdrojemmonitorem stavu sběrnice AS-Interface firmy ifm electronics. Celý systém byl řízen a ovládán PLC S7-200 se zobrazovacím terminálem DT200 firmy Siemens.

Návštěvnost

      Náš stánek navštívilo více než 130 zástupců firem a organizací s širokou oblastí působnosti. Od potencionálních výrobců komponent průmyslové automatizace, přes zákazníky, kteří mohou do svých provozů nasadit výrobky s rozhraním AS-Interface, projektanty automatizačních celků, zástupce středních a vysokých škol, až po odborný tisk. Během výstavy projevilo zájem několik institucí vstoupit do Sdružení. Ve srovnání s minulým rokem jsme zaznamenali 100% nárůst zájmu o technologii AS-Interface.Fotografie

Stánek Sdružení v hale 3

Stanek
Stanek1

Exponát Xylofonu

Xylofon

Demonstrační panel firmy SICK

SICK

Exponát Pivostroje

Pivostroj

Demonstrační panel firmy ifm electronic

ifm electronic

Demonstrační panel firmy Siemens

SIEMENS


WEBmaster@as-interface.cz